KUIVAUSPALVELUT

Kuivaus on taitolaji

Olemme erikoistuneet kuivaamaan uutta arvoa märistä materiaalivirroista. ModHeat® -teknologiamme soveltuu erinomaisesti monille materiaaleille ja kapasiteetti skaalautuu myös suuriin kuivaustarpeisiin. Materiaalien kuivaus on haastava prosessi. Jokainen materiaali ja kuivausympäristö on erilainen. Lisäksi asiakkaan antamat vaatimukset lopputuotteen laadulle tekevät jokaisesta kuivauskerrasta uniikin.

Haluamme varmistaa, että asiakkaamme saa materiaalinsa kuivaksi ja hyötykäyttöön kustannustehokkaasti ja helposti. Alla olevan prosessin kautta näet kuinka sen teemme.

 

 

 

 

1. Tarve

Jokainen materiaali ja kuivausympäristö on erilainen. Kuivaustarve ja olosuhteet tulee kartoittaa perusteellisesti ennen jatkotoimenpiteitä.

 

  • Mitä materiaalia tulisi saada kuivaksi ja kuinka paljon sitä syntyy?
  • Kuinka materiaalia käsitellään tällä hetkellä?
  • Syntyykö alueella hukkalämpöä, jota voisi hyödyntää kuivauksen lämpöenergiana?
  • Kuinka kuivattua materiaalia on tarkoitus hyödyntää tai jatkoprosessoida?
  • Mikä on materiaalin kiintoaineprosentti ennen kuivausta ja kuinka kuivaksi materiaali tulee saada?

 

 

 

 

2. Testaus

Meillä on useita eri testausvaihtoehtoja, joiden kautta materiaalia voidaan testata niin pienessä kuin suuressa mittakaavassa – joko asiakkaan tiloissa tai meillä.

Menetelmätestaus ja analyysit

Olemme kuivanneet kymmeniä eri materiaaleja hyvin tuloksin, mutta jos materiaali on meille uutta, voimme aloittaa menetelmätestauksella ja tehdä materiaalianalyysit. Menetelmätestauksessa tarkoituksena on kokeilla teknologian soveltuvuus materiaalille sekä määritellä optimaaliset kuivausparametrit. Optimaalisen ja kustannustehokkaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi kuivausprosessin parametrit tulee säätää jokaiselle tapaukselle erikseen. Haluttu tulos saadaan optimaalisesti yhdistämällä kuivauslämpötila, viipymäaika ja ilmamäärä riippuen materiaalin lähtö- ja loppukosteudesta.

Täyden mittakaavan mobiili-pilotti

Useat materiaalit ovat kuitenkin ModHeatille® ja meille tuttuja. Suosittu vaihtoehto pilotoinnille on täyden mittakaavan liikuteltavissa oleva laitteistomme. Merikonttiin rakennettu ModHeat® liikkuu kätevästi vaikka asiakkaan tiloihin – juuri sinne missä kuivattava materiaali tai hukkalämpö syntyy. Täyden mittakaavan pilotoinnilla saadaan tarkka kokemus kuivausympäristöstä, pystytään validoimaan kuivausparametrit, varmistamaan loppumateriaalin laatu ja antamaan tarkka arvio käyttö- ja investointikustannuksista.

Demotehdas

Kesällä 2018 Oulun Ruskoon avattu Demotehtaamme on uudenlainen ympäristö erilaisten orgaanisten lietteiden käsittelyyn. Voimme ottaa jatkuvatoimiseen prosessiimme useita eri materiaaleja testattavaksi. Kuivauksen lisäksi tarjoamme yhteistyökumppanimme Rakeistus Oy:n kanssa kuivatun materiaalin rakeistuspalveluita. Demotehdas sopii hyvin tilanteisiin, joissa helpoin ratkaisu on kuljettaa materiaali käsiteltäväksi syntypaikalta Oulun Ruskoon.

 

 

 

 

3. Ratkaisu

Haluamme olla yhdessä asiakkaidemme kanssa ratkaisemassa heidän kuivaustarpeitaan kestävällä ja kustannustehokkaalla tavalla. Testausjaksojen tarkoituksena on varmistaa teknologiamme sopivuus asiakkaan uniikkiin tarpeeseen. Tarjoamme pilotoinnissa kerättyyn tietoon pohjautuen ratkaisun, joka on mitoitettu ja optimoitu asiakkaan ympäristöön ja kuivaustarpeeseen.

Laitemyynti ja kuivauspalvelu

Tarjoamme kuivausta palveluna, jolloin huolehdimme itse laitteidemme ylläpidosta sekä prosessin toimivuudesta. Vastaamme materiaalin kuivauksesta omalla henkilöstöllämme ja kalustollamme sopimuksen mukaisesti. Asiakas maksaa yhden kiinteän tonnihinnan kuivatusta materiaalista.

SFTecillä on laaja toimittajaverkosto ja pystymme rakentamaan myös laajoja kuivausjärjestelmiä asiakkaiden tarpeisiin. Meillä on kumppanuussopimukset ja osaava verkosto muun muassa polttimien, seulojen, kuljettimien, automaatiojärjestelmien toimitukseen. Mikäli yritykselläsi on tarve kehittää ja investoida kokonaisvaltainen kuivausprosessilinja, ota yhteyttä meihin. Lähdetään yhdessä rakentamaan tarpeisiinne sopiva prosessi ja laitteet.

 

Homma käyntiin alla olevalla lomakkeella!

12 + 5 =