Uuttera kehitystyö ja usko omaan tekemiseen kantavat viimein hedelmää ja on aika aloittaa uusi kappale SFTecin tarinassa. Vuosi 2019 tulee olemaan täynnä jännittäviä mahdollisuuksia ja kiihtyvää kasvua omaa kuivainteknologiaa kehittävän yrityksemme polulla. Hyviä asioita realisoituu ja niiden taustalta löytyy ennen kaikkea nöyrää ja pitkäjänteistä työtä.

Vuosi 2018 oli monella tapaa menestys. Suurin ja konkreettisin saavutus oli orgaanisista lietteistä uusia kierrätyslannoitteita jalostavan Demotehtaan avaaminen Oulun Ruskoon. Hallituksen kärkihanke-rahoituksella käynnistetty testilaitos ottaa materiaalieriä vastaan vuoden 2019 syksyyn saakka. Ravinteiden kierrätyksen lisäksi pilotoimme lukuisia uusia materiaaleja, joiden kuivausta ja hyötykäyttöä kukaan ei ollut aiemmin edes ajatellut. Turhaa emme siis kutsu ModHeatia mahdollistavaksi teknologiaksi biotalouden ja kiertotalouden saralla.

 

Kansainvälistymisen ensimmäiset askeleet

Siirryttäessä vuoteen 2019, olemme erityisen iloisia ottaessamme ensimmäiset askeleet kansainvälisessä liiketoiminnassa. Seuraavan sukupolven tuotteen rakentaminen ja sen pilotoiminen yhdessä merkittävien keskieurooppalaisten kumppaniemme kanssa haastavat koko tiimin antamaan parastaan. Vuoden 2019 keväällä ModHeat Heavy, kuivainratkaisu metallurgisen teollisuuden raskaille epäorgaanisille materiaaleille, aloittaa kiertueensa Englannista ja jatkaa siitä Saksaan. Kummassakin kohteessa kuivataan terästuotannon sivuvirtoja, jotka kuivattuna kierrätetään raaka-aineeksi omiin prosesseihin tai tuotteistetaan kokonaan uusiksi tuotteiksi. Odotukset pilotoinnille ovat korkealla sekä meillä että asiakkailla.

Kansainvälisyys on selkeä teema myös kehityshankkeiden puolella. Hukkalämpöjen hyötykäyttö on tärkeä osa tulevaisuuden kiertotaloutta ja teknologiamme on suunniteltu siten, että se voi hyödyntää monenlaisia hukkalämpöjä kuivausenergiana. Kuluvana vuotena olemme mukana kahdessa eri EU-hankkeessa. ECOSLAG-projekti keskittyy meidän osaltamme teräksen valmistuksen sivutuotteena syntyvien sulien kuonien sisältämän hukkalämmön käyttöön kuivausenergiana, kun taas ArctiqDC:ssä testaamme datakeskusten hukkalämpöjen hyötykäyttöä teollisen mittakaavan hakkeen kuivauksessa.

Uusia avauksia on tapahtunut myös kotimaan pelikentillä. Näistä erityismaininnan ansaitsee Stora Enson globaali kiertotalouden kiihdyttämö-ohjelma, johon SFTec valittiin mukaan ankaran valintaprosessin tuloksena ainoana kotimaisena yrityksenä. Työ myös olemassa olevien asiakkaiden kanssa jatkuu ja ensimmäiset kokonaisratkaisut eri sektoreille alkavat viimein konkretisoitua.

 

Kasvua kiertotaloudesta

Suuri ajava voima kasvumme mahdollistajana on kiertotalous. On hienoa huomata, kuinka erityisesti Suomessa kiertotalouteen ja sen mahdollisuuksiin on tartuttu niin valtiovallan tasolla kuin yritysten konkreettisissa toimissa. Kiertotalous nähdään liiketoimintana, johon pitää ja kannattaa panostaa. Olipa kyse sitten sivuvirtojen hyötykäytöstä, bioenergiasta, hukkalämpöjen hyödyntämisestä tai uusien biopohjaisten tuotteiden kehittämisestä, kustannustehokas kuivausprosessi on olennainen osa hyvin monenlaisia arvoketjuja. Kiertotalous tehdään yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa, suuremmissa liiketoimintaekosysteemeissä. Aktiivinen uusien yhteistyömuotojen kehittäminen jatkuu myös kuluvana vuotena. Voisi jopa sanoa, että eri toimijoiden intressit eivät koskaan ole olleet lähempänä toisiaan.

Sen lisäksi, että kiertotalous tarjoaa meille mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle, haluamme olla omalta pieneltä osaltamme mukana viemässä maailmaa kestävämpään suuntaan.

 

Uutta arvoa

Uuden, teollisen mittakaavan teknologian kehittäminen on pitkä taival. Olemme iloisia siitä, että viiden vuoden kehitystyön jälkeen ModHeat-teknologia on saavuttanut kaupallisen kypsyyden. Tänä vuonna tulemme lanseeraamaan kolme uutta tuotetta, joista jokainen on optimoitu valitulle markkinasegmentille ja materiaalille. Tähän pisteeseen ei olisi päästy ilman julkisten rahoituselementtien ja ensimmäisten ennakkoluulottomien asiakkaiden tukea.

Teknologian ja tuotteiden kehityksen lisäksi teemme jatkuvasti töitä palvelutoimintamme kehittämiseksi. Tulevaisuudessa haluamme vastata asiakkaidemme akuutteihin kuivaustarpeisiin yhä joustavammin ja tehokkaammin. Kaiken toimintamme pääfokuksena on saada asiakkaiden materiaalit parempaan hyötykäyttöön kustannustehokkaasti.

Odotamme vuodesta 2019 SFTecin historian parasta vuotta. Olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet liikevaihtomme kasvulle. Nämä tavoitteet saavutetaan vain tekemällä yhä tiiviimpää yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ja luomalla heille entistä enemmän arvoa jatkuvasti kehittyvillä teknologisilla ratkaisuillamme.

Menestyksekästä kuluvaa vuotta tähän saakka mukana olleille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Lämmin tervehdys myös kaikille uusille tuttavuuksille.

Jani Isokääntä