SFTec Oy on aloittanut tutkimusprojektin mahdollisuuksista puhdistaa valimoteollisuudessa syntyvä alkalinen jätehiekka uudelleen käyttöön soveltuvaksi. Tavoitteena on selvittää keinoja vähentää valimoiden uuden hiekan hankintatarvetta sekä jätekustannuksia tehostamalla puhdistetun hiekan uusiokäyttö valuprosesseissa tai muussa tarkoitukseen sopivassa kohteessa. Projektin rahoittaa Leinovalu Oy. Projekti suoritetaan lokakuun 2013 ja maaliskuun 2014 välisenä aikana