SFTecin osalta vuosi 2017 lähtenyt vauhdikkaasti käytiin ja voimme iloksemme julkistaa, että olemme solmineet kaksi merkittävää yhteistyösopimusta jo alkuvuoden aikana. Nämä yhteistyösopimukset vahvistavat entisestään yhteistyöverkostoamme.

Tammikuussa 2017 allekirjoitettiin SFTec Oy:n ja Global EcoSolutions Oy:n (GES) välinen yhteistyösopimus, jonka yhteistyömme keskittyy kiertotalouden ja biotalouden kehittämiseen teollisissa ympäristöissä. SFTecin ja GESin asiantuntijoiden yhteistyöllä voimme tarjota asiakkaillemme teknologioita sekä palveluita kiertotalouteen sekä uusituvian energian tuotannon liityvien haasteiden ratkaisemiseksi. Lyhyellä tähtäimellä yhteistyön tavoitteena on laajentaa teollisen ModHeat kuivaimen tarjontaa sekä käyttöä erilaisiin käyttökohteisiin. Global EcoSolutions Oy:n toiminnan pääpaino on nollaenergisten sekä jätteettömien palvelukonseptien kehitys hyödyntäen viimeisimpiä teknologioita unohtamatta sijoitetun pääoman tuoton maksimointia.

Lisätieto yhteistyösopimuksesta antavat
Jani Isokääntä, Toimitusjohtaja, SFTec Oy, +358 40 834 8088
Kari Larjava, Toimitusjohtaja, Global Ecosolutions Oy, +358 40 500 9673

Helmikuussa 2017 allekirjoitettiin toinen merkittävä yhteistyösopimus SFTec Oy:n ja DustComb Oy:n välillä. Tämä yhteistyösopimus yhdistää kahden yliopisto spin-off –yrityksen, SFTec Oulun yliopistosta ja DustComb Aalto yliopistosta, mahdollisuudet kehittää tulevaisuuden ratkaisuja bioenergia sektorille. Yhteistyön tavoitteena on tarjota ModHeat kuivain teknologiaa hyödynnettäväksi erilaisiin käyttökohteisiin bioenergia sektorilla.

DustComb Oy kehittää kokonaisratkaisuja puupolttoaineiden sekä biomassan prosessointiin ja jalostukseen. DustCombin kehittämä liikuteltava ja kompakti prosessointiyksikkö voidaan asentaa voimalaitoksen viereen tai siirtää ja käyttää polttoaineterminaalien läheisyydessä. Prosessoinnin kustannustehokkuus saavutetaan hyödyntämällä teollisuuslaitosten ja voimalaitosten ylimäärä lämpöjä materiaalien käsittelyyn. Kehitetty prosessointi menetelmä parantaa biopolttoaineiden logistiikkaketjua, lisää puupolttoaineiden säilyvyyttä sekä parantaa voimalaitosten toimintaa ja toimivuutta.

Lisätieto yhteistyösopimuksesta antavat
Jani Isokääntä, Toimitusjohtaja, SFTec Oy, +358 40 834 8088
Henri Lohilahti, Toimitusjohtaja, DustComb Oy, +358 40 744 5707