Ympäristöministeriö on laatinut ohjelman ravinteiden kierrätyksen edistämisestä ja Saaristomeren tilan parantamisesta (2012-2015). Ohjelma ja sen rahoittamat hankkeet haluavat edistää mm. seuraavia asioita: Lannan, jätevesien ja puhdistamolietteiden tehokkaampi käsittely ja ravinteiden talteenotto. Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden käytön lisääminen. Rajallisten fosforivarojen säästäminen. Maatalouden vesiensuojelun edistäminen. Ravinteiden kerääminen vesistöistä ja palauttaminen hyötykäyttöön. Suomalaisen ravinnekierrätysteknologian ja -innovaatioiden synnyttäminen.

ModHeat-hanke on yksi rahoitetuista hankkeista. Hankkeessa selvitetään SFTec Oy:n kehittämän uudenlaisen kuivausteknologian, ModHeatin, soveltuvuutta maatilojen materiaalivirtojen kuivaukseen. ModHeat-teknologiaa hyödyntämällä pyritään tehostamaan maatalouden ja muun teollisuuden sivuvirtojen ravinteiden kierrätystä. Tämä hanke toteutetaan vuoden 2014 aikana.

ELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB