MODHEAT®

Edullinen, tehokas ja skaalautuva

ModHeat® on edullinen, helposti skaalattava, liikuteltava ja jatkuvatoiminen kuivainteknologia. Se soveltuu monille eri materiaaleille ja teollisuudenaloille. ModHeat voi hyödyntää monenlaisia hukkalämpöjä kuivauslämpönä.

Teknologian pohjan muodostaa modulaarinen rakenne, jonka avulla kuivauskapasiteetin voi skaalata erilaisille materiaalimäärille. Kuivurin kuivauspinta-ala on maksimoitu rakentamalla pieneen tilaan useita kerroksia, joiden välillä materiaali etenee. Liikkeen saavat aikaan lavat, jotka samalla sekoittavat materiaalia taaten tasalaatuisen ja tehokkaan kuivaustuloksen. Irroitettavat moduulit mahdollistavat kuivaimen helpon huollon. Kuuma ilma puhalletaan vastavirtaan materiaalin kanssa kerrosten läpi. Teknologia on automatisoitu ja etäohjattava. Ilmavirtaus ja lapojen liikenopeus voidaan säätää kullekin materiaalille ja kuivausympäristölle optimaaliseksi.

ModHeat® sisältää yksinkertaisia mutta kuivaustuloksen kannalta tehokkaita teknisiä ratkaisuja, joiden avulla se on markkinoiden paras kuivainteknologia useille materiaaleille.

ModHeatin® edut

Sopii monille materiaaleille

Teknologia toimii testatusti myös haastaville materiaaleille, joiden kuivaaminen muilla teknologioilla ei onnistu.

Pieni investointikustannus

Kuivain on kannattava investointi myös vähä-arvoisille materiaaleille. Sen takaisinmaksuaika on lyhyt.

Skaalattava

Modulaarisen rakenteen ansiosta sama teknologia toimii niin suuressa kuin pienessäkin mittakaavassa. Myös ahtaissa tiloissa.

Liikuteltava

Kuivain liikkuu kätevästi. Tämä mahdollistaa kausittaisen kuivaustarpeen täyttämisen sekä kuivauksen suoraan materiaalin lähteellä.

Helppo huollettavuus

Yksinkertaiset tasorakenteet voi purkaa helposti yksi kerrallaan huoltotöitä varten. Tämä pienentää käyttökustannuksia.

Mahdollistaa hukkalämpöjen hyötykäytön

Ennen hyödyntämättömät hukkalämmöt hyötykäyttöön. Hukkalämpöjen käyttö alentaa kuivurin käyttökustannuksia.

ModHeatin® hyödyntämiskohteet

 

 

 

 

 

Teollisuus

Poistamalla ylimääräinen vesi materiaaleista voidaan parantaa niiden jatkohyödyntämismahdollisuuksia. Märkien ja vähäarvoisten sivuvirtojen hyötykäyttö on usein ongelmallista. Kustannustehokas kuivaus mahdollistaa useiden materiaalien jatkojalostamisen uusiksi tuotteiksi tai kierrättämisen takaisin prosesseihin.

ModHeatilla voidaan kuivata muun muassa:

 • Metalliteollisuuden sivuvirrat
 • Elintarviketeollisuuden sivuvirrat
 • Kemianteollisuuden sivuvirrat
 • Paperi- ja selluteollisuuden erilaiset lietteet
 • Mekaanisen metsäteollisuuden sivuvirrat
 • Jätehuollon polttokelpoiset jätteet
 • Orgaaniset lietteet

 

 

 

 

 

Bioenergia

Bioenergian tuotannossa erityisesti monissa hajautetuissa energian tuotantomenetelmissä vaaditaan tasalaatuista kuivaa materiaalia. Biomateriaalin kosteus vaikuttaa olennaisesti sen lämpöarvoon ja täten taloudelliseen kannattavuuteen. ModHeat kuivaa materiaalit tehokkaasti optimaalisen kuivuuteen.

ModHeatilla voidaan kuivata muun muassa:

 • Hake
 • Sahanpuru
 • Puunkuori
 • Levät
 • Turve

 

 

 

 

 

Maatalous

ModHeat –kuivain soveltuu maatalouden tarpeeseen usealle materiaalille. Samalla laitteella voit kuivata esimerkiksi sekä viljaa että haketta. Kuivain on liikuteltava, joten myös tilapäinen materiaalinkuivaus onnistuu kustannustehokkaasti. Ravinnerikkaita massoja kuivaamalla materiaalin säänkestävyys paranee ja lannoitekäyttö tehostuu. Kuivaaminen mahdollistaa materiaalin kannattavan logistiikan myös lähipeltoja kauemmas.

ModHeatilla voidaan kuivata muun muassa:

 • Tuotantoeläinten lanta
 • Biokaasutuslaitoksen mädätejäännös
 • Vilja
 • Muut biomateriaalit

Mitä olemme jo kuivanneet

Täydessä mittakaavassa:

Metalliteollisuuden savukaasuliete

Metsähake

Bioliete (metsäteollisuus)

Kananlanta

Yhdyskuntaliete

SRF

Teknologian toimivuus testattu:

Metalliteollisuuden savukaasuliete

Hevosenlanta

Lehmänlanta

Raakaliete/turve/tuhka

Turkiseläinten lanta

Bioliete (metsäteollisuus)

Kotitalouksien bioliete

Mädätejäännös

Elintarviketeollisuuden sivuvirrat

Tärkkelyspohjainen selluloosa

Turve

Levä

Hake ja sahanpuru

Kaura

 

Kuivausta palveluna

Tutustu kuivauspalveluihimme ja ota yhteyttä. Haluamme ratkaista teidän kuivausongelmat optimaalisella kuivausratkaisulla. ModHeat-teknologia sopii niin pieniin kuin suuriin kuivaustarpeisiin ja soveltuu myös vaikeille materiaaleille.