DEMOTEHDAS

Orgaanisista lietteistä ekologisia kierrätyslannoitteita

Oulussa tapahtuu kiertotalouden saralla. Kesäkuussa 2018 Oulun Ruskossa käynnistettiin uusista innovatiivisista teknologioista rakentuva tuotantokonsepti ravinnerikkaiden orgaanisten massojen käsittelyyn.

Demotehdas-projekti on kahden oululaisen pk-yrityksen yhteisponnistus. Mukana ovat SFTec Oy ja Rakeistus Oy, jotka kumpikin pilotoivat omia teknologioitaan ravinteiden kierrätyksen näkökulmasta. Käsittelyketju muodostuu biomassojen kuivauksesta ja rakeistuksesta. Tavoitteena on rakentaa skaalautuva tuotantokonsepti ja tuotteistaa uusia kierrätyslannoitteita eri käyttökohteisiin. Mukana kehitystyössä on myös Luonnonvarakeskus, joka tukee uusien lannoitetuotteiden testausta ja tuotteistamista. Pilotoinnin mahdollistavat Kiertokaari Oy ja Gasum Oy.

 

Osallistuvat yritykset ja heidän roolit

SFTec Oy – ModHeat –kuivainteknologia erilaisten materiaalien kuivaukseen

Rakeistus Oy – Rakeistuslaitteisto kuivattujen materiaalien rakeistamiseksi ja tuotteistamiseksi

Luonnonvarakeskus (Luke) – käsiteltävien materiaalien karakterisointi ja tuoteominaisuuksien määrittely ja testaus

Kiertokaari Oy – hankkeen mahdollistaja, tarjoaa maa-alueet Demotehdas-konseptin toteutukseen täydessä mittakaavassa

Materiaalien omistajille

Onko sinulla materiaaleja, joille olet etsimässä uusia käsittelyratkaisuja tai hyödyntämiskohteita?

Oletko suunnittelemassa kuivain-investointia?

Demotehtaalla voidaan käsitellään eri materiaaleja koeluontoisissa erissä helposti ja kustannustehokkaasti.

Laitoksessa voimme käsitellä muun muassa biokaasutehtaan mädätejäännöstä, erilaisia lantoja ja teollisuuden orgaanisia sivuvirtoja. Mikäli yritykselläsi on tarpeita materiaalien käsittelyyn, ole yhteydessä. Tilaa on myös uusille materiaaleille!

 

Katso alta kuinka helposti materiaalin käsittely Demotehtaalla onnistuu:

Kuvia avajaisista 14.6.2018

Hankkeessa mukana