Koivikko_20140911_003

SF Tec Oy kehittää ja tuotteistaa tuottavuuden parantamiseen tähtääviä innovaatiota teollisuuden ja erityisesti ekologisen materiaalitehokkuuden tarpeisiin.

Me uskomme, että uudistumisen kannalta keskeistä on panostus kehitykseen ja soveltavaan  tutkimukseen pilotoinnin avulla. Pyrimme kannustamaan asiakkaitamme voimakkaaseen uudistumiseen jakamalla innovaatioiden kehittämiseen liittyvää riskiä. Tule mukaan ja ota rohkeasti yhteyttä.

MISSIO - Innovaatioita kestävän ja resurssitehokkaan toiminnan materiaali- ja energiatehokkuuden tarpeisiin.

VISIO - Olemme edelläkävijä resurssitehokkuuden innovaatioiden ja ratkaisujen toteuttajana.

ARVOT - Innovatiivisuus - Rehellisyys - Aloitteellisuus - Vastuullisuus - Asiakaslähtöisyys

STRATEGISET TAVOITTEET

Toiminta - Tuotamme monipuolisia ratkaisuja, joista on merkittävää hyötyä asiakkaillemme. - Kehitämme jatkuvasti innovaatioita ja toimintaamme asiakkaiden eduksi.

Asiakkuudet - Edistämme, uusiin innovaatioihin pohjautuen, olennaisesti resurssitehokkuutta ja uuden liiketoiminnan syntymistä asiakkaillemme. - Asiakkaamme kokevat meidät tärkeänä kumppanina.

Osaaminen ja henkilöstö - Kehitämme asiantuntijuuttamme asiakastarpeiden mukaisesti.

TUOTEKEHITYS

SFTec panostaa vahvasti tuotekehitykseen ja uusien innovaatioiden tuotteistamiseen. Ammattilaisemme keskittyvät päivittäin innovaatioihin liittyvien konseptien ja valittujen teknologioiden kehitykseen. Tuotekehityksessä käytetään omia ja tarkkaan valittujen partnereiden ja alihankkijoiden resursseja. Perustajien monipuolisella ja pitkällä kokemuksella pystytään huomioimaan tuotannolliset ja laadulliset tekijät tiiviissä yhteistyössä alihankkijoiden ja partnereiden kanssa.

Nopean pilotoinnin ja verkostojen avulla tekemämme tutkimustyön perusteella kehitämme tehokkaita, luotettavia ja taloudellisia kokonaisuuksia asiakkaiden tarpeisiin. Kuuntelemme tarpeita aktiivisesti ja kehitämme tuotteita ja palveluitamme jatkuvasti vastaamaan muuttuvia tarpeita.

SFTec-tiimi

SFTec Jani 01 small
Jani on SFTec Oy:n perustajajäsen. SFTec Oy:n vt. toimitusjohtajana Janilla on kokonaisvastuu yrityksen toiminnasta ja sen kehittämisestä.

Jani tuo SFTecin tiimiin vahvaa osaamista tuotannonjohtamiseen. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus erilaisista tuotannon johtotehtävistä valimoteollisuudessa, mm. valimonjohtajana. Tuotannon kehitystehtävät ympäri maailmaa, niin osana Metson kansainvälistä Foundry Competence Teamia kuin oman konsulttiyrityksen ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin palveluksessa tuovat monipuolista kokemusta monikulttuurisissa projekteissa.

Jani valmistui prosessitekniikan diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta vuonna 2003. 

 

SFTec Hannu 01 small
Hannu on mukana SFTec Oy:n dynaamisessa tiimissä tuoden mukanaan osaamista bioenergiaan, metallurgisiin prosesseihin ja laskennallisiin tarkasteluihin liittyen.

Hannun laaja työkokemus paperiteollisuudesta ja kansainvälisessä kaivos- ja metalliteollisuuden kehitysyrityksessä on luonut pohjan laajojen tutkimusprojektien suunnitteluun ja johtamiseen. Yliopistouransa aikana Hannu on ollut mukana useissa tutkimusprojekteissa, liittyen ympäristöystävällisten metallurgisten prosessien kehittämiseen ja biopohjaisten pelkistimien käyttöön.

Hannu on valmistunut prosessitekniikan diplomi-insinööriksi 2009 ja väitellyt tekniikan tohtoriksi 2015 Oulun yliopistosta aiheesta ”Biomassan hyödyntäminen terästeollisuudessa fossiilisten energialähteiden korvaajana”SFTec Juha 01 smallJuha on yrityksen perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja sekä intohimoinen Cleantech toiminnan edistäjä. Juha on jatkuva innostaja, jolla on laajaa ja monipuolista prosessien ja projektien johtamisen osaamista.
Uransa aikana Juha on toiminut metallurgisen teollisuuden sivutuotteiden ja tekniikoiden kehitystehtävissä huomioiden ympäristöasioiden tärkeyden. Juha onkin innovoinut, opastanut, suunnitellut, hankkinut rahoitukset ja johtanut lukuisia projekteja tuotteiden ja prosessien optimoimiseksi. Hän on myös työskennellyt monialaisessa johtotehtävissä erilaisten projektien ja innovaatiokeskittymän lukuisien uusien innovaatioiden kaupallistamisen parissa.
Juha on valmistunut prosessitekniikan diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta 1999. 

 

 
SFTec Mikko 01 smallMikko on SFTec Oy:n perustajajäseniä ja vastaa yrityksen strategiasta. Hänellä on vankka kansainvälinen johtamistausta sekä monipuolinen kokemus yrittäjyydestä, oltuaan vuodesta 2007 lähtien mukana käynnistämässä ja kehittämässä uusiin innovaatioihin pohjautuvaa liiketoimintaa startup-yrityksissä. Hän tuo tiimiin laaja-alaista teknologiatuntemusta toimittuaan yli 20 vuoden ajan tietotekniikka- ja tietoliikennealan tuote- ja teknologiakehitystehtävissä, mm. teknologiajohtajana TeliaSonerassa.
Mikko on valmistunut sähkötekniikantekniikan diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta vuonna 1988.  
SFTec Matti 01 smallMatin panos SFTec Oy:n toiminnassa keskittyy erityisesti koejärjestelyiden suunnitteluun ja taselaskentaan. Matti tuo myös mukaan oman ymmärryksensä teollisista prosesseista. Hän on SFTec Oy:n perustajajäsen.
Matti on tutkimustyössään Oulun yliopistossa päässyt kehittämään ideoita aina tuotteeksi asti. Matti on tottunut tutkimuksen tekemiseen tiiviissä yhteistyössä teollisuuden kanssa ja Matin tekemän tutkimuksen pohjalta on perustettu myös start-up yritys.
Koulutustaustaltaan Matti on prosessitekniikan diplomi-insinööri (2011). Matin väitöskirja aiheesta ”Optisen emissiospektroskopian käyttö valokaariuunien ohjauksessa” on loppusuoralla.